برگزاری مراسم افتتاحیه 5 باب مدرسه توسط چتر خوشبختی میهن در استان خراسان جنوبی

هفته پایانی بهمن ماه 1402،  شاهد برگزاری مراسم افتتاحیه 5 باب مدرسه خیرساز توسط موسسه خیریه چتر خوشبختی میهن در استان خراسان جنوبی بودی...

Continue reading

برگزاری مراسم افتتاحیه6 باب مدرسه خیرساز توسط چتر خوشبختی میهن در استان مرکزی

مورخ 28 و 29 آبانماه 1402، مراسم افتتاحیه 6 باب مدرسه خیرساز توسط موسسه خیریه چتر خوشبختی میهن در استان مرکزی برگزار گردید. این مراسم ...

Continue reading

برگزاری مراسم افتتاحیه 7 باب مدرسه خیرساز توسط چتر خوشبختی میهن در استان کردستان

مورخ ششم و هفتم آبانماه 1402، مراسم افتتاحیه 7 باب مدرسه ابتدایی خیرساز توسط موسسه خیریه چتر خوشبختی میهن در استان کردستان برگزار گردید...

Continue reading