آزادی زندانی جرایم مالی غیرعمد

آزادی 19 زندانی جرایم مالی غیرعمد توسط موسسه خیریه چتر خوشبختی میهن در اردیبهشت 1402

موسسه خیریه چتر خوشبختی میهن، بر آنست که همچون سال‌های گذشته با آزادی زندانیان جرایم مالی غیرعمد، قدمی مؤثر در جهت حفظ کانون خانه و خان...

Continue reading