برگزاری مراسم افتتاحیه6 باب مدرسه خیرساز توسط چتر خوشبختی میهن در استان مرکزی

مورخ 28 و 29 آبانماه 1402، مراسم افتتاحیه 6 باب مدرسه خیرساز توسط موسسه خیریه چتر خوشبختی میهن در استان مرکزی برگزار گردید. این مراسم ...

Continue reading