اکرام ایتام

یکی دیگر از عرصه‌های خدمت موسسه خیریه چتر خوشبختی میهن، طرح اکرام ایتام نیازمند و کم‌برخوردار است. چه بسیارند کودکان و نوجوانانی که دست...

Continue reading