درباره ما

آشنایی با چتر خوشبختی میهن

این موسسه با عنایت به اینکه گروه صنعتی میهن از سالیان گذشته در کلیه امور عام المنفعه فعالیت می نمونده است به منظور ایجاد ساختار، موسسه چتر خوشبختی میهن را از خرداد 1400 تاسیس نمود و کلیه شرکت های زیر مجموعه گروه صنعتی میهن و همچنین تعداد محدودی از خیرین صنعت گر و خیر اندیش در تامین بودجه این موسسه مشارکت دارند. ما در چتر خوشبختی میهن بعنوان موسسه خیریه چند رشته ای باتوکل بر خداوند متعال و تکیه بر توانمندی موسسین و خیرین عزیزمان , شرایط جامعه را درک نموده و با ایجاد بستری شفاف برآنیم به بهبود حال جامعه , با حفظ کرامت انسانی در حد بضاعتمان کمک کنیم.

این موسسه در زمینه هایی همچون آزادی زندان ، توزیع ارزاق ، بهداشت و درمان ، اکرام ایتام ، اکرام معلولین و جانبازان ، ساخت مدارس و مراکز پزشکی و … فعالیت مینماید.

مأموریت

بهبود حال جامعه با حفظ کرامت انسانی در بستری شفاف

ارزشهای سازمانی

صداقت و شفافیت , شیفتگی خدمت , نوآوری , تداوم خدمت اعتقاد به خرد جمعی , چابکی , نتیجه گرایی , کارآفرینی و آموزش.

Start typing to see posts you are looking for.
Shop
Sidebar