کاشت 60000 اصله نهال در سال 1401
کاشت 60000 اصله نهال در سال 1401

امروزه با توجه به صنعتی شدن جوامع بشری، افزایش روزافزون فعالیت کارخانجات صنعتی و نیز ازدیاد وسایل نقلیه و فعالیت روزانه آنها در سطح شهرهای بزرگ، میزان آلاینده‌های هوا فزونی یافته و موجب کاهش میزان اکسیژن شده‌است که این امر موجب تهدید سلامت افراد جامعه است. این وضع نامساعد گروه‌های آسیب‌پذیر نظیر بیماران ریوی و قلبی، سالخوردگان و کودکان را بیشتر تهدید می‌کند. در چنین شرایطی مسئله درخت و درختکاری راه حلی مناسب برای کاهش میزان آلودگی‌ هوا و دستیابی به هوای پاک به شمار می‌آید. هوای پاک سهم تمام افراد جامعه است و ایجاد جنگل‌های مصنوعی و فضای سبز در اطراف شهرهای بزرگ به مثابه تأسیس کارخانجات تولید اکسیژن می‌ماند.

در سال 1401، موسسه خیریه چتر خوشبختی میهن در راستای دستیابی به هوای پاک و کاهش آلودگی هوا، به کاشت 60000 اصله نهال اقدام نموده‌است. در این اقدام 60000 نهال که شامل نهال سرو نقره‌ای، کاج، توت نرک و خرزهره بوده است  در شهرک‌های صنعتی شهرستان اسلامشهر واقع در استان تهران و شهرستان‌های مأمونیه، زرندیه، زاویه، شهرک صنعتی کاوه ساوه واقع در استان مرکزی کاشته‌شده‌اند.

Start typing to see posts you are looking for.
Shop
Sidebar