اکرام ایتام

یکی دیگر از عرصه‌های خدمت موسسه خیریه چتر خوشبختی میهن، طرح اکرام ایتام نیازمند و کم‌برخوردار است. چه بسیارند کودکان و نوجوانانی که دست تقدیر با فقدان والدین‌شان و یا ازکارافتادگی آنان، شرایط سختی را برایشان رقم زده‌است. بی شک حمایت از این عزیزان به شکل‌های متنوع از جمله توزیع ارزاق، حمایت‌های مالی، تأمین هزینه های آموزشی و درمان و…  می‌تواند قدری از آلامشان بکاهد و آینده‌ای روشن را فراروی آنان قرار‌دهد.

دراین راستا موسسه خیریه چترخوشبختی میهن تلاش کرده‌است با آینده‌نگری خیرخواهانه، علاوه بر اجرای شیوه معمول اکثر موسسات و نهادهای خیریه مبنی بر تأمین مایحتاج و نیازهای ضروری و روزمره این قشر آسیب‌پذیر؛ در حد بضاعت و توان خود، این عزیزان را تحت پوشش بیمه عمر و پس‌انداز درآورد و از این طریق  قدمی برای شکوفایی، استقلال و خودساختگی این عزیزان در آینده ای نه چندان دور بردارد.

به این منظور موسسه خیریه چتر خوشبختی میهن از دی ماه 1400 با تحت پوشش قرار دادن 219 کودک و نوجوان بدسرپرست و ایتام فعالیت خود را در این زمینه آغاز و تا کنون موفق شده‌است چتر حمایتی خود را برای 234 نفر از ایتام نیازمند بگستراند وایشان را تحت پوشش بیمه عمر و پس‌انداز خود درآورد.

علاوه بر این تعداد 2500 فرزند معنوی نیز تحت‌پوشش این موسسه هستند که بصورت مرتب و ماهیانه از مستمری برخوردار می‌شوند. تعداد 2000 نفر از این فرزندان با معرفی مستقیم ادارات کل کمیته‌امداد امام خمینی(ره) در مراکز استان‌ها و مابقی بصورت مستقیم تحت‌پوشش این موسسه خیریه می‌باشند.

به امید آنکه آینده‌ای روشن مملو از شادی و نشاط، سلامتی و آسودگی و رفاه سهم تمام کودکان و نوجوانان سرزمینمان ایران باشد.

Start typing to see posts you are looking for.
Shop
Sidebar