آزادی زندانی جرایم مالی غیرعمد
آزادی 29 زندانی جرایم مالی غیرعمد در اسفند ماه 1401

در اسفند ماه 1401، همزمان با فرارسیدن نیمه شعبان و ولادت مبارک یگانه منجی عالم بشریت مهدی موعود (عج)، تعداد 29 زندانی جرایم مالی غیرعمد توسط موسسه خیریه چتر خوشبختی میهن آزاد و به آغوش خانواده‌شان بازگشتند.

در این اقدام، دیون مالی مربوط به 20 زندانی جرایم مالی غیرعمد از استان خراسان جنوبی، 7 زندانی از استان البرز، 1 زندانی از استان تهران و 1 زندانی از استان هرمزگان؛ توسط موسسه خیریه چتر خوشبختی میهن تأمین و پرداخت شد و بدین ترتیب آزادی 29 زندانی جرایم مالی غیرعمد و بدون سابقه کیفری پیشین در اسفند ماه 1401رقم خورد و تعداد کل زندانیان آزاد‌شده توسط موسسه خیریه چتر خوشبختی میهن در سال 1401 به تعداد 264 نفر رسید.

در یک نگاه کلی فعالیت آزادی زندانیان جرایم مالی غیر عمد توسط موسسه خیریه چتر خوشبختی میهن در سال 1401 به شرح جدول ذیل بوده است:

ماه فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آذر دی بهمن اسفند مجموع
تعداد زندانیان آزاد شده 14 8 73 24 24 12 10 30 11 29 29 264

Start typing to see posts you are looking for.
Shop
Sidebar