بخشی از فعالیتهای موسسه

بهداشت و درمان

ساخت و نوسازی مدارس

توزیع سبد ارزاق

اکرام ایتام

فرهنگی و ورزشی

آزادی زندانیان

بخشی از فعالیتهای موسسه

اکرام ایتام

ترک اعتیاد

بهداشت و درمان

ساخت مدرسه

سبد ارزاق

آزادی زندانیان

آخرین اخبار و رویدادها

چهاردهمین سفر موسسه خیریه چتر خوشبختی میهن به زابل در آبانماه 1402
شانزدهمین سفر موسسه چتر خوشبختی میهن به زابل در اردیبهشت ماه 1403
مورخ 17 الی 19 اردیبهشت ماه، شانزدهمین سفر موسسه خیریه چتر خوشبختی میهن به شهرستان زابل واقع در استان سیستان‌وبلوچستان
آزادی 13 زندانی جرایم مالی غیرعمد در اردیبهشت ماه 1403
آزادی زندانیان جرایم مالی غیرعمد و غیرکلاهبرداری توسط موسسه خیریه چتر خوشبختی میهن، در سال 1403 نیز همچون سال‌های گذشته
حمایت از 2000 فرزند معنوی تحت‌پوشش کمیته‌امداد
در فروردین ماه 1403، موسسه چتر خوشبختی میهن با مشارکت در طرح اکرام ایتام و محسنین کمیته امداد امام خمینی

آخرین اخبار و رویدادها

کمپین حمایت روستایی

کمپین حمایت روستایی

کمپین حمایت با هدفی مشتخص و بر مبنای سیاستهای بنیاد شکل می‌گیرد. جهت تداوم برنامه‌های حمایتی رایجه، باید حامیان را در جریان جزئیات کامل قرارداد و از بنرامه های آتی نیز مطلع کرد، برای این منظور می‌توان از شبک‌های اجتماعی و یا جلسات ماهانه به شکل حضوری یا مجازی در ارتباط با حامیان استفاده کرد کمپین حمایت با هدفی مشخص و بر مبنای سیاست‌های بنیاد شکل می‌گیرد. ادامه مطلب...
کودکان تحت پوشش

کودکان تحت پوشش

کمپین حمایت با هدفی مشتخص و بر مبنای سیاستهای بنیاد شکل می‌گیرد. جهت تداوم برنامه‌های حمایتی رایجه، باید حامیان را در جریان جزئیات کامل قرارداد و از بنرامه های آتی نیز مطلع کرد، برای این منظور می‌توان از شبک‌های اجتماعی و یا جلسات ماهانه به شکل حضوری یا مجازی در ارتباط با حامیان استفاده کرد کمپین حمایت با هدفی مشخص و بر مبنای سیاست‌های بنیاد شکل می‌گیرد. ادامه مطلب...

کمپین حمایت از خانواده های با سرپرست از کار افتاده

کمپین حمایت با هدفی مشتخص و بر مبنای سیاستهای بنیاد شکل می‌گیرد. جهت تداوم برنامه‌های حمایتی رایجه، باید حامیان را در جریان جزئیات کامل قرارداد و از بنرامه های آتی نیز مطلع کرد، برای این منظور می‌توان از شبک‌های اجتماعی و یا جلسات ماهانه به شکل حضوری یا مجازی در ارتباط با حامیان استفاده کرد کمپین حمایت با هدفی مشخص و بر مبنای سیاست‌های بنیاد شکل می‌گیرد. ادامه مطلب...

افتخارات

برندهای حامی مؤسسه چتر خوشبختی میهن

Start typing to see posts you are looking for.
Shop
Sidebar